Investujte s námi chytře

Dejte svým investicím správný směr a zvolte možnost koinvestice s S-24 finance!
ČIM SE ZABÝVÁME?

Jsme zkušený investor, jsme S-24 finance!


 • Společnost S-24 finance s.r.o. je součástí skupiny S-24 holding a.s. jehož aktivity navazují na akviziční a obchodní činnost společností pana Jana Čermáka.
 • S-24 finance s.r.o. je založena především za účelem poskytování finančního zázemí pro projekty organizovaným v rámci holdingu S-24 holding a.s.
 • Činnost S-24 finance s.r.o. je financována z vlastního kapitálu, ale též z cizích zdrojů, zápůjček a dluhopisů.

 

Schéma struktury organizace podniku:

Základní zaměření S-24 holding a.s.

 • Správa vlastního majetku, obchodních podílů a koncepční vedení

 • Jednotlivé obchodní případy jsou realizovány prostřednictvím dceřiných společností

S-24 holding a.s. má strukturu uzpůsobenou jeho směru podnikání. Jeho součástí jsou tedy společnosti zabývající se akvizicemi pohledávek (ENREDA a.s.) ale i společnosti realizující nákup, správu a prodej či pronájem nemovitostí, které jsme získali jako předmět zajištění za pohledávky (SERVIS-24 Česká Republika s.r.o.) nebo jako přímé akvizice.

 Obchodní zaměření dceřinných společností S-24 holding a.s.

 • Nákup korporátních pohledávek a jejich realizace.
 • Realizace výkupů portfolií pohledávek, zajištění call centra, komunikační a administrativní zajištění takových projektů.
 • Správa pohledávek z vlastního portfolia.
 • Činnost v oblasti ozdravení podniků (například projekt NWT, nebo Barrandov TV), převzetí kontroly řízení, krizový management, revitalizace podniků.
 • Využití, zhodnocení a prodej zajištěného majetku 
 • Správa nemovitostí (např. IP Radotín, IP Slaný, IP Kladno aj.)
 • Prodej a pronájem nemovitostí.
 • Energetika, provoz fotovoltaických elektráren (např. FVE Valašské Příkazy, FVE Ralsko, FVE Pohledy, FVE Rapotín aj.)

Obchodní procesy v S-24 holding a.s.

 • Společnosti z S-24 holding a.s. působí v oblasti pohledávek a nákupu, prodeji a správy nemovitostí.
 • Především pak se zaměřujeme na nákupy pohledávek korporátního charakteru, které jsou zajištěné v ideálním případě nemovitým majetkem dlužníků. Realizujeme však i akvizice nezajištěných pohledávek.
 • Nedílnou součástí našeho podnikání je nákup, prodej a správa nemovitostí. Nemovitosti získáváme jednak jako předmět zajištění námi vlastněných pohledávek, ale také přímým nákupem.
 • Součástí postupu realizace pohledávek, které nabýváme do našeho portfolia, jsou mnohdy procesy, při kterých dochází k narovnání vztahu s dlužníkem a převzetí předmětů zajištění, především pak zajištěných nemovitostí. V rámci holdingové struktury spravujeme jak samotná pohledávková portfolia, tak portfolia majetku, především pak nemovitostního charakteru.

 

Příklady zásadních v aktuální okamžik řešených pohledávek:

 • Pohledávka řešená pro České Radiokomunikace za dlužníkem TV Barrandov, částečně zajištěná majetkem fyzických osob a obchodními podíly v podnicích ze skupiny TV Barrandov,
 • Soubor rizikových pohledávek odkoupených od SKANSKA a.s.,
 • Soubor pohledávek dlužníka ŠKODA EXPORT a.s. za podnikatelskými subjekty registrovanými v Pákistánu, Turecku, na Kubě a jiných rizikových oblastech,
 • Soubor pohledávek za dlužníkem Unique Global Investments, které uplatňujeme v rámci na dlužníka vedeného trestního řízení.

ENREDA a.s.

Správa a realizace pohledávek - základ našeho businessu

Realizace pohledávek se rámci holdingu děje především prostřednictvím společnosti ENREDA a.s. Slovem "realizace" se rozumí hledání řešení a finální vyřešení vztahu s dlužníkem, které probíhá buď formou vyjednání narovnání nebo případně i nedobrovolným postupem proti dlužníkovi. V takovém případě využíváme možnosti zákonných postupů, především pak možností definovaných Zákonem č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon). Na poli insolvenčního řešení námi spravovaných pohledávek využíváme pro dané případy přiléhavých možností, především pak možnosti vyjednávání, možností reorganizace daného podniku dlužníka a v krajním případě také možnosti daných konkursním řízením. Pro tyto účely disponujeme zkušeným týmem pracovníků a také dostatečně erudovaným právním týmem.

Společnost ENREDA a.s. se zabývá též přímým nákupem rizikových pohledávek nebo souborů pohledávek.

V rámci výkupu souborů pohledávek disponujeme možnostmi našeho call centra a týmu zajišťující administraci.

Realizujeme také nákupy rizikových pohledávek také v rámci trestních řízení vedených na dlužníky jako jsou například Unique Global Investment. Náš tým se podílel také na obchodních případech nákupu pohledávek věřitelů za Sberbank CZ a.s., ARCA INVESTMENTS, HELSKE apod.

SERVIS-24 Česká Republika s.r.o.

Správa nemovitostí a obchod s nemovitostmi – nedílná součást našeho podnikání

Zajištění našich skupinových pohledávek je zpravidla v podobě různých typů nemovitostí. Správu a obchod s nemovitostmi zajišťuje v rámci holdingu společnost SERVIS-24 Česká Republika s.r.o. Jedná se zpravidla o výrobní areály, developerské projekty, fotovoltaiky ale též byty a rodinné domy. Všechny tyto nemovitosti spravujeme a realizujeme s aspektem na zajištění co nejzajímavějšího zhodnocení. Toto se děje s ohledem na aktuální situaci na trhu. Ke každé nemovitosti zpracujeme zvláštní plán jejího využití, zajistíme mnohdy její dokončení do provozovatelného stavu, nebo provedeme rekonstrukci či systémové rozdělení na funkční celky. Následně pak s ohledem na aktuální situaci na trhu zajistíme pro nemovitost přiléhavé řešení či využití. Součástí takového plánu může být prodej nemovitosti, nebo její pronájem či kombinace obojího. Záleží na tom, co je v danou situaci a čas pro nás výhodnější.

Sledujte nás na sociálních sítích!